Delta Plus
 

Vyhľadávač ochranných rukavíc voči chemickým rizikám

Široký sortiment rukavíc, ktoré ponúkajú ochranu prispôsobenú pre každý typ použitia, je výsledkom komplexného prístupu. Spoločnosť Delta Plus v snahe splniť rôznorodé požiadavky ponúka široký sortiment ochranných rukavíc vyrobených z rôznych materiálov (latex, nitril, neoprén, PVC), ktoré vďaka svojej povahe budú mať špecifické vlastnosti pri kontakte s chemickým výrobkom.

 

Poškodeniu
1336-21-6 Ammonium Hydroxide 85% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX c (>60)
67-56-1 Methanol A LA600 LA600 LATEX 6 (>480) 0,40%
7697-37-2 Nitric Acid 40% LA600 LA600 LATEX 6 (>480)
1310-58-3 Potassium Hydroxide 50% LA600 LA600 LATEX 6 (>480)
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K LA600 LA600 LATEX 6 (>480) -10,20%
7681-52-9 Sodium Hypochlorite LA600 LA600 LATEX 6 (>480)
7664-93-9 Sulphuric Acid 40% LA600 LA600 LATEX 6 (>480)
7697-37-2 Nitric Acid 65% M LA600 LA600 LATEX 6 (>480) 16,20%
7722-84-1 Hydrogen peroxide 25% P LA600 LA600 LATEX 6 (>480) -4,40%
50-00-0 Formaldehyde 37% T LA600 LA600 LATEX 6 (>480) 32,10%
64-19-7 Acetic Acid 25% LAT50 LAT50 LATEX 6 (>480)
50-00-0 Formaldehyde 37% LAT50 LAT50 LATEX 6 (>480)
7647-01-0 Hydrochloric Acid 10% LAT50 LAT50 LATEX 6 (>480)
67-56-1 Methanol A LAT50 LAT50 LATEX 6 (>480) -5,90%
1310-73-2 Sodium Hydroxide 20% LAT50 LAT50 LATEX 6 (>480)
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K LAT50 LAT50 LATEX 6 (>480) -4,10%
7722-84-1 Hydrogen peroxide 25% P LAT50 LAT50 LATEX 6 (>480) -48,20%
7664-39-3 Hydrofluoric acid 40% S LAT50 LAT50 LATEX 6 (>480) X
50-00-0 Formaldehyde 37% T LAT50 LAT50 LATEX 6 (>480) -10,60%
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K BASF PVCC350 PVCC350 PVC 6 (>480)
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K BASF PVCC400 PVCC400 PVC 6 (>480) 3.7%
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L BASF PVCC400 PVCC400 PVC 6 (>480) 12.1%
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K BASF PVCC600 PVCC600 PVC 6 (>480)
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L BASF PVCC600 PVCC600 PVC 6 (>480)
8001-54-5 Benzalkonium Chloride VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 6 (>480) 25,60%
14007-07-9 Chlorhexidin Digluconate 4% VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 6 (>480) 7%
50-00-0 Formaldehyde 37% T VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 6 (>480) -97,80%
111-30-8 Glutaraldehyde 50% VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 6 (>480) -36,40%
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 6 (>480) -40%
1239-45-8 Ethidium bromide 5% VENIPLUS 1500 V1500 NITRILE 6 (>480) -33,80%
50-00-0 Formaldehyde 37% T VENIPLUS 1500 V1500 NITRILE 6 (>480) -9%
111-30-8 Glutaraldehyde 50% VENIPLUS 1500 V1500 NITRILE 6 (>480) -42,50%
67-56-1 Methanol 1,5% VENIPLUS 1500 V1500 NITRILE 6 (>480) -20,30%
108-95-2 Phenol 0,1% VENIPLUS 1500 V1500 NITRILE 6 (>480) -3,70%
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K VENIPLUS 1500 V1500 NITRILE 6 (>480) -66,10%
12125-01-8 Ammonium Fluoride 40% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480)
71-41-0 Amyl Alcohol 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480)
77-92-9 Citric Acid 10% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480)
83-74-2 Dibutyl Phthalate 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480)
107-21-1 Ethylene Glycol 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480)
50-00-0 Formaldehyde 37% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480)
50-00-0 Formaldehyde 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480)
64-18-6 Formic Acid 95% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480)
7647-01-0 Hydrochloric Acid 10% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480)
7647-01-0 Hydrochloric Acid 100% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480)
7647-01-0 Hydrochloric Acid 38% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480)
7722-84-1 Hydrogen Peroxide 30% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480)
50-21-5 Lactic Acid 85% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480)
110-16-7 Maleic Acid Saturated ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480)
141-43-5 Ethanolamine 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480)
7647-01-0 Hydrochloric acid ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480)
7697-37-2 Nitric Acid 10% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480)
112-80-1 Oleic Acid 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480)
144-62-7 Oxalic Acid 12.5% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480)
144-62-7 Oxalic Acid 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480)
57-10-3 Palmitic Acid ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480)
7601-90-3 Perchloric Acid 60% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480)
7664-38-2 Phosphoric Acid 85% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480)
1310-58-3 Potassium Hydroxide 50% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480)
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480) -6,60%
1310-73-2 Sodium Hydroxide 50% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480)
7664-93-9 Sulphuric Acid 40% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480)
1330-78-5 Tricresyl Phosphate 90% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 6 (>480)
12125-01-8 Ammonium Fluoride 40% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480)
71-41-0 Amyl Alcohol 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480)
77-92-9 Citric Acid 10% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480)
83-74-2 Dibutyl Phthalate 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480)
107-21-1 Ethylene Glycol 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480)
50-00-0 Formaldehyde 37% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480)
50-00-0 Formaldehyde 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480)
64-18-6 Formic Acid 95% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480)
7647-01-0 Hydrochloric Acid 10% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480)
7647-01-0 Hydrochloric Acid 100% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480)
7647-01-0 Hydrochloric Acid 38% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480)
7722-84-1 Hydrogen Peroxide 30% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480)
50-21-5 Lactic Acid 85% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480)
110-16-7 Maleic Acid Saturated PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480)
141-43-5 Ethanolamine 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480)
7647-01-0 Hydrochloric acid PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480)
7697-37-2 Nitric Acid 10% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480)
112-80-1 Oleic Acid 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480)
144-62-7 Oxalic Acid 12.5% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480)
144-62-7 Oxalic Acid 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480)
57-10-3 Palmitic Acid PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480)
7601-90-3 Perchloric Acid 60% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480)
7664-38-2 Phosphoric Acid 85% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480)
1310-58-3 Potassium Hydroxide 50% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480)
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480) -26.8%
1310-73-2 Sodium Hydroxide 50% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480)
7664-93-9 Sulphuric Acid 40% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480)
1330-78-5 Tricresyl Phosphate 90% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480)
50-00-0 Formaldehyde 37% T PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 6 (>480) -16.5%
7647-01-0 Hydrochloric Acid 10% DUOCOLOR VE330 VE330 LATEX 6 (>480)
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K DUOCOLOR VE330 VE330 LATEX 6 (>480) -2,40%
7722-84-1 Hydrogen peroxide 25% P DUOCOLOR VE330 VE330 LATEX 6 (>480) 5,70%
50-00-0 Formaldehyde 37% T DUOCOLOR VE330 VE330 LATEX 6 (>480) 2,00%
7647-01-0 Hydrochloric Acid 10% VE440 VE440 LATEX 6 (>480)
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K VE440 VE440 LATEX 6 (>480) 36,30%
7722-84-1 Hydrogen peroxide 25% P VE440 VE440 LATEX 6 (>480) 37,30%
7664-39-3 Hydrofluoric acid 40% S VE440 VE440 LATEX 6 (>480)
50-00-0 Formaldehyde 37% T VE440 VE440 LATEX 6 (>480) 37,30%
64-19-7 Acetic Acid 25% VENIPRO VE450 VE450 LATEX 6 (>480)
7647-01-0 Hydrochloric Acid 10% VENIPRO VE450 VE450 LATEX 6 (>480)
1310-73-2 Sodium Hydroxide 20% VENIPRO VE450 VE450 LATEX 6 (>480)
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K VENIPRO VE450 VE450 LATEX 6 (>480) 36,30%
7722-84-1 Hydrogen peroxide 25% P VENIPRO VE450 VE450 LATEX 6 (>480) 37,30%
50-00-0 Formaldehyde 37% T VENIPRO VE450 VE450 LATEX 6 (>480) 37,30%
12125-01-8 Ammonium Fluoride 40% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 6 (>480)
71-41-0 Amyl Alcohol 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 6 (>480)
77-92-9 Citric Acid 10% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 6 (>480)
83-74-2 Dibutyl Phthalate 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 6 (>480)
107-21-1 Ethylene Glycol 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 6 (>480)
50-00-0 Formaldehyde 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 6 (>480)
64-18-6 Formic Acid 95% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 6 (>480)
7647-01-0 Hydrochloric Acid 10% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 6 (>480)
7647-01-0 Hydrochloric Acid 38% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 6 (>480)
7722-84-1 Hydrogen Peroxide 30% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 6 (>480)
50-21-5 Lactic Acid 85% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 6 (>480)
110-16-7 Maleic Acid Saturated SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 6 (>480)
141-43-5 Ethanolamine 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 6 (>480)
7647-01-0 Hydrochloric acid SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 6 (>480)
7697-37-2 Nitric Acid 10% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 6 (>480)
112-80-1 Oleic Acid 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 6 (>480)
144-62-7 Oxalic Acid 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 6 (>480)
57-10-3 Palmitic Acid SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 6 (>480)
7601-90-3 Perchloric Acid 60% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 6 (>480)
7664-38-2 Phosphoric Acid 85% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 6 (>480)
1310-58-3 Potassium Hydroxide 50% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 6 (>480)
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 6 (>480) -22%
1310-73-2 Sodium Hydroxide 50% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 6 (>480)
7664-93-9 Sulphuric Acid 40% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 6 (>480)
1330-78-5 Tricresyl Phosphate 90% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 6 (>480)
64-19-7 Acetic Acid 25% TOUTRAVO VE509 VE509 NEOPRENE 6 (>480)
62-53-3 Aniline 99% TOUTRAVO VE509 VE509 NEOPRENE 6 (>480)
68-12-2 Dimethyl Formamide 99% TOUTRAVO VE509 VE509 NEOPRENE 6 (>480)
50-00-0 Formaldehyde 37% TOUTRAVO VE509 VE509 NEOPRENE 6 (>480)
98-01-1 Furfural 99% TOUTRAVO VE509 VE509 NEOPRENE 6 (>480)
7647-01-0 Hydrochloric Acid 100% TOUTRAVO VE509 VE509 NEOPRENE 6 (>480)
75-52-5 Nitromethane 99% TOUTRAVO VE509 VE509 NEOPRENE 6 (>480)
111-87-5 Octyl Alcohol 99% TOUTRAVO VE509 VE509 NEOPRENE 6 (>480)
108-95-2 Phenol 10% TOUTRAVO VE509 VE509 NEOPRENE 6 (>480)
1310-73-2 Sodium Hydroxide 20% TOUTRAVO VE509 VE509 NEOPRENE 6 (>480)
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K TOUTRAVO VE509 VE509 NEOPRENE 6 (>480) -0,10%
7697-37-2 Nitric Acid 65% M TOUTRAVO VE509 VE509 NEOPRENE 6 (>480) 19.3%
7722-84-1 Hydrogen peroxide 25% P TOUTRAVO VE509 VE509 NEOPRENE 6 (>480) -2.8%
50-00-0 Formaldehyde 37% T TOUTRAVO VE509 VE509 NEOPRENE 6 (>480) 6.7%
64-19-7 Acetic Acid 25% TOUTRAVO VE510 VE510 NEOPRENE 6 (>480)
62-53-3 Aniline 99% TOUTRAVO VE510 VE510 NEOPRENE 6 (>480)
68-12-2 Dimethyl Formamide 99% TOUTRAVO VE510 VE510 NEOPRENE 6 (>480)
50-00-0 Formaldehyde 37% TOUTRAVO VE510 VE510 NEOPRENE 6 (>480)
98-01-1 Furfural 99% TOUTRAVO VE510 VE510 NEOPRENE 6 (>480)
7647-01-0 Hydrochloric Acid 100% TOUTRAVO VE510 VE510 NEOPRENE 6 (>480)
75-52-5 Nitromethane 99% TOUTRAVO VE510 VE510 NEOPRENE 6 (>480)
111-87-5 Octyl Alcohol 99% TOUTRAVO VE510 VE510 NEOPRENE 6 (>480)
108-95-2 Phenol 10% TOUTRAVO VE510 VE510 NEOPRENE 6 (>480)
108-95-2 Phenol 85% TOUTRAVO VE510 VE510 NEOPRENE 6 (>480)
1310-73-2 Sodium hydroxide 20% TOUTRAVO VE510 VE510 NEOPRENE 6 (>480) -0,10%
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K TOUTRAVO VE510 VE510 NEOPRENE 6 (>480) 23.5%
7697-37-2 Nitric Acid 65% M TOUTRAVO VE510 VE510 NEOPRENE 6 (>480) 19.0%
7722-84-1 Hydrogen peroxide 25% P TOUTRAVO VE510 VE510 NEOPRENE 6 (>480) 6.7%
50-00-0 Formaldehyde 37% T TOUTRAVO VE510 VE510 NEOPRENE 6 (>480)
64-19-7 Acetic acid 25% TOUTRAVO VE511 VE511 NEOPRENE 6 (>480)
64-19-7 Acetic Acid 99% TOUTRAVO VE511 VE511 NEOPRENE 6 (>480)
62-53-3 Aniline 99% TOUTRAVO VE511 VE511 NEOPRENE 6 (>480)
68-12-2 Dimethyl Formamide 99% TOUTRAVO VE511 VE511 NEOPRENE 6 (>480)
50-00-0 Formaldehyde 37% TOUTRAVO VE511 VE511 NEOPRENE 6 (>480)
98-01-1 Furfural 99% TOUTRAVO VE511 VE511 NEOPRENE 6 (>480)
7647-01-0 Hydrochloric Acid 10% TOUTRAVO VE511 VE511 NEOPRENE 6 (>480)
67-56-1 Methanol A TOUTRAVO VE511 VE511 NEOPRENE 6 (>480) 6,80%
75-52-5 Nitromethane 99% TOUTRAVO VE511 VE511 NEOPRENE 6 (>480)
111-87-5 Octyl alcohol 99% TOUTRAVO VE511 VE511 NEOPRENE 6 (>480)
108-95-2 Phenol 10% TOUTRAVO VE511 VE511 NEOPRENE 6 (>480)
1310-73-2 Sodium Hydroxide 20% TOUTRAVO VE511 VE511 NEOPRENE 6 (>480)
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K TOUTRAVO VE511 VE511 NEOPRENE 6 (>480) 22,80%
7697-37-2 Nitric Acid 65% M TOUTRAVO VE511 VE511 NEOPRENE 6 (>480) 9,80%
64-19-7 Acetic acid 99% N TOUTRAVO VE511 VE511 NEOPRENE 6 (>480) 21,70%
1336-21-6 Ammonium hydroxide 25% O TOUTRAVO VE511 VE511 NEOPRENE 6 (>480) 10,30%
7722-84-1 Hydrogen peroxide 25% P TOUTRAVO VE511 VE511 NEOPRENE 6 (>480) 10,40%
50-00-0 Formaldehyde 37% T TOUTRAVO VE511 VE511 NEOPRENE 6 (>480) 7,00%
77-92-9 Citric Acid 10% NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 6 (>480)
7664-39-3 Hydrofluoric Acid 48% NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 6 (>480)
123-31-9 Hydroquinone Saturated NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 6 (>480)
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 6 (>480) -4,30%
7722-84-1 Hydrogen peroxide 25% P NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 6 (>480) 0,30%
50-00-0 Formaldehyde 37% T NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 6 (>480) -1,00%
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K PETRO VE760 VE760 PVC 6 (>480)
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K PETRO VE766 VE766 PVC 6 (>480) 17,90%
7722-84-1 Hydrogen Peroxide 30% PETRO VE766 VE766 PVC 6 (>480)
50-00-0 Formaldehyde 37% PETRO VE766 VE766 PVC 6 (>480)
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K PETRO VE780 VE780 PVC 6 (>480) 9,50%
7722-84-1 Hydrogen Peroxide 30% PETRO VE780 VE780 PVC 6 (>480)
50-00-0 Formaldehyde 37% PETRO VE780 VE780 PVC 6 (>480)
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K PETRO ESD VE781 VE781 PVC 6 (>480) 9,50%
7722-84-1 Hydrogen Peroxide 30% PETRO ESD VE781 VE781 PVC 6 (>480)
50-00-0 Formaldehyde 37% PETRO ESD VE781 VE781 PVC 6 (>480)
71-41-0 Amyl Alcohol 99% NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
101316-46-5 Benzine NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
71-36-3 Butyl Alcohol 99% NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
111-76-2 Butyl Cellosolve 99% NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
7782-50-5 Chlorine gas NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
1333-82-0 Chromic acid 50% NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
110-82-7 Cyclohexane NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
108-93-0 Cyclohexanol 98% NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
68476-34-6 Diesel fuel NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
111-46-6 Dietylene glycol NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
107-21-1 Ethylene Glycol 99% NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
50-00-0 Formaldehyde 37% NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
111-30-8 Glutaraldehyde 50% NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
110-54-3 Hexane 99% NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
302-01-2 Hydrazine Hydrate 55% NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
7647-01-0 Hydrochloric Acid 100% NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
7722-84-1 Hydrogen Peroxide 30% NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
67-63-0 Iso propanol NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
540-84-1 Iso-Octane 99% NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
8008-20-6 Kerosene 100% NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
50-21-5 Lactic Acid 85% NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
110-16-7 Maleic Acid Saturated NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
8012-95-1 Parraffin oil NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
64742-48-9 Naphtha (Petroleum) NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
142-82-5 n-Heptane J NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480) 0,00%
7697-37-2 Nitric Acid 40% NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
1120-21-4 n-Undecane NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
111-87-5 Octyl alcohol 99% NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
7601-90-3 Perchloric Acid 60% NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
86290-81-5 Unleaded Gasoline NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
8032-32-4 Petroleum ether 60/80 NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
7664-38-2 Phosphoric Acid 85% NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
7664-38-2 Phosphoric Acid 85% NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
110-85-0 N-Hexadecanoic Acid NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
1310-58-3 Potassium Hydroxide 50% NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
57-55-6 Propylene glycol NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
1310-73-2 Sodium hydroxide 40% K NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480) 4,50%
7681-52-9 Sodium Hypochlorite NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
68551-17-7 Mineral Spirit NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
121-44-8 Triethylamine NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
8006-64-2 Turpentine 100% NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
8052-40-13 White spirit NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480)
1336-21-6 Ammonium hydroxide 25% O NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480) -5,80%
7722-84-1 Hydrogen peroxide 25% P NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480) -11,70%
50-00-0 Formaldehyde 37% T NITREX VE802 VE802 NITRILE 6 (>480) -15,60%
142-82-5 n-Heptane J NTREX VE803 VE803 NITRILE 6 (>480) 14.0%
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K NTREX VE803 VE803 NITRILE 6 (>480) -19.3%
7722-84-1 Hydrogen peroxide 25% P NTREX VE803 VE803 NITRILE 6 (>480) -0,20%
50-00-0 Formaldehyde 37% T NTREX VE803 VE803 NITRILE 6 (>480) -7.0%
142-82-5 n-Heptane J NITREX VE830 VE830 NITRILE 6 (>480) 29.3%
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K NITREX VE830 VE830 NITRILE 6 (>480) -7.7%
7722-84-1 Hydrogen peroxide 25% P NITREX VE830 VE830 NITRILE 6 (>480) 39.4%
50-00-0 Formaldehyde 37% T NITREX VE830 VE830 NITRILE 6 (>480) -10.3%
12125-01-8 Ammonium Fluoride 40% NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
1336-21-6 Ammonium Hydroxide 85% NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
71-41-0 Amyl Alcohol 99% NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
8007-56-5 Aqua Regia NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
590-92-1 Bromopropionic Acid Saturated NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
111-76-2 Butyl Cellosolve 99% NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
56-23-5 Carbon Tetrachloride 99% NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
77-92-9 Citric Acid 10% NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
108-93-0 Cyclohexanol 98% NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
83-74-2 Dibutyl Phthalate 99% NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
108-83-8 Di-isobutyl ketone 80% NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
117-81-7 Dioctyl Phthalate 99% NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
50-00-0 Formaldehyde 37% NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
8006-61-9 Gasoline 100% NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
110-54-3 Hexane 99% NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
302-01-2 Hydrazine Hydrate 55% NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
7647-01-0 Hydrochloric Acid 38% NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
7664-39-3 Hydrofluoric Acid 48% NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
7722-84-1 Hydrogen Peroxide 30% NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
123-31-9 Hydroquinone Saturated NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
78-83-1 Isobutyl Alcohol 99% NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
67-63-0 Isopropyl Alcohol 99% NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
74-89-5 Methylamine 40% NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
142-82-5 n-Heptane J NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480) 5,80%
87-86-5 Pentachlorophenol 35% NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
7664-93-9 Sulphuric Acid 40% NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
1401-55-4 Tannic Acid 37.5% NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
8006-64-2 Turpentine 100% NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480)
7722-84-1 Hydrogen peroxide 25% P NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480) -8,60%
50-00-0 Formaldehyde 37% T NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480) -12,30%
64-19-7 Acetic Acid 25% NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
71-36-3 Butyl Alcohol 99% NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
111-76-2 Butyl Cellosolve 99% NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
110-82-7 Cyclohexane NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
108-93-0 Cyclohexanol 98% NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
83-74-2 Dibutyl Phthalate 99% NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
64-17-5 Ethanol NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
687-48-8 Ethyl lactate NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
107-21-1 Ethylene Glycol 99% NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
8006-61-9 Gasoline 100% NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
110-54-3 Hexane 99% NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
302-01-2 Hydrazine Hydrate 55% NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
7647-01-0 Hydrochloric Acid 100% NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
67-63-0 Iso Propanol NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
50-21-5 Lactic Acid 85% NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
110-16-7 Maleic Acid Saturated NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
141-43-5 Ethanolamine 99% NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
64742-48-9 Naphtha (Petroleum) NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
142-82-5 n-Heptane J NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480) 17%
7697-37-2 Nitric Acid 40% NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
111-87-5 Octyl alcohol 99% NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
7601-90-3 Perchloric Acid 60% NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
7664-38-2 Phosphoric Acid 85% NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
1310-58-3 Potassium Hydroxide 50% NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480) 8,10%
7681-52-9 Sodium Hypochlorite NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
6834-92-0 Sodium metasilicate NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
7664-93-9 Sulphuric Acid 40% NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
1336-21-6 Ammonium hydroxide 25% O NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480) 2,50%
7722-84-1 Hydrogen peroxide 25% P NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480) 1,20%
50-00-0 Formaldehyde 37% T NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480) 0,50%
68551-17-7 Mineral Spirit NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
102-71-6 Triethanolamine 85% NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
8006-64-2 Turpentine 100% NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
8052-40-13 White spirit NITREX VE846 VE846 NITRILE 6 (>480)
64-19-7 Acetic Acid 25% ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
12125-01-8 Ammonium Fluoride 40% ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
71-41-0 Amyl Alcohol 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
77-92-9 Citric Acid 10% ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
83-74-2 Dibutyl Phthalate 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
107-21-1 Ethylene Glycol 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
50-00-0 Formaldehyde 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
64-18-6 Formic Acid 95% ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
7647-01-0 Hydrochloric Acid 10% ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
7647-01-0 Hydrochloric Acid 10% ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
7647-01-0 Hydrochloric Acid 38% ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
7722-84-1 Hydrogen Peroxide 30% ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
50-21-5 Lactic Acid 85% ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
110-16-7 Maleic Acid Saturated ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
141-43-5 Ethanolamine 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
7647-01-0 Hydrochloric acid ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
7697-37-2 Nitric Acid 10% ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
112-80-1 Oleic Acid 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
144-62-7 Oxalic Acid 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
57-10-3 Palmitic Acid ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
7601-90-3 Perchloric Acid 60% ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
7664-38-2 Phosphoric Acid 85% ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
1310-58-3 Potassium Hydroxide 50% ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
1310-73-2 Sodium Hydroxide 25% ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480) -50%
1310-73-2 Sodium Hydroxide 50% ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
7681-52-9 Sodium Hypochlorite ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
7664-93-9 Sulphuric Acid 40% ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
1330-78-5 Tricresyl Phosphate 90% ALPHA VE905 VE905 LATEX 6 (>480)
64-19-7 Acetic Acid 25% VENIZETTE VE920 VE920 LATEX 6 (>480)
50-00-0 Formaldehyde 37% VENIZETTE VE920 VE920 LATEX 6 (>480)
7647-01-0 Hydrochloric Acid 10% VENIZETTE VE920 VE920 LATEX 6 (>480)
1310-73-2 Sodium Hydroxide 20% VENIZETTE VE920 VE920 LATEX 6 (>480)
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K VENIZETTE VE920 VE920 LATEX 6 (>480) -5,80%
7697-37-2 Nitric Acid 65% M VENIZETTE VE920 VE920 LATEX 6 (>480) 5,50%
7722-84-1 Hydrogen peroxide 25% P VENIZETTE VE920 VE920 LATEX 6 (>480) -2,80%
7664-39-3 Hydrofluoric acid 40% S VENIZETTE VE920 VE920 LATEX 6 (>480) X
50-00-0 Formaldehyde 37% T VENIZETTE VE920 VE920 LATEX 6 (>480) 12,10%
64-19-7 Acetic Acid 25% VENIFISH VE990 VE990OR LATEX 6 (>480)
50-00-0 Formaldehyde 37% VENIFISH VE990 VE990OR LATEX 6 (>480)
7647-01-0 Hydrochloric Acid 10% VENIFISH VE990 VE990OR LATEX 6 (>480)
67-56-1 Methanol A VENIFISH VE990 VE990OR LATEX 6 (>480) -5,90%
1310-73-2 Sodium Hydroxide 20% VENIFISH VE990 VE990OR LATEX 6 (>480)
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K VENIFISH VE990 VE990OR LATEX 6 (>480) -4,10%
7722-84-1 Hydrogen peroxide 25% P VENIFISH VE990 VE990OR LATEX 6 (>480) -48,20%
7664-39-3 Hydrofluoric acid 40% S VENIFISH VE990 VE990OR LATEX 6 (>480) X
50-00-0 Formaldehyde 37% T VENIFISH VE990 VE990OR LATEX 6 (>480) -10,60%
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K CHEMSAFE VV835 VV835 NITRILE 6 (>480) 4%
7722-84-1 Hydrogen peroxide 25% P CHEMSAFE VV835 VV835 NITRILE 6 (>480) 4%
50-00-0 Formaldehyde 37% T CHEMSAFE VV835 VV835 NITRILE 6 (>480) 38%
142-82-5 n-Heptane J NITREX VE801 VE801 NITRILE 6 (>480) 14,50%
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K NITREX VE801 VE801 NITRILE 6 (>480) 1,90%
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K CHEMSAFE PLUS VV836 VV836 PVC/NITRILE 6 (>480) -9,20%
7722-84-1 Hydrogen peroxide 25% P CHEMSAFE PLUS VV836 VV836 PVC/NITRILE 6 (>480) 1,30%
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K CHEMSAFE PLUS WINTER VV837 VV837 PVC/NITRILE 6 (>480) -9,20%
7722-84-1 Hydrogen peroxide 25% P CHEMSAFE PLUS WINTER VV837 VV837 PVC/NITRILE 6 (>480) 1,30%
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K VENITACTYL V1310 V1310 LATEX 6 (>480) -1,70%
50-00-0 Formaldehyde 37% T VENITACTYL V1310 V1310 LATEX 6 (>480) -12%
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K VENICLEAN V1340 V1340 LATEX 6 (>480) -1,70%
50-00-0 Formaldehyde 37% T VENICLEAN V1340 V1340 LATEX 6 (>480) -12%
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K VENITACTYL V1300 V1300B100 NITRILE 6 (>480) -8,80%
50-00-0 Formaldehyde 37% T VENITACTYL V1300 V1300B100 NITRILE 6 (>480) -45,50%
1310-73-2 Sodium Hydroxide 40% K PVCGRIP35 PVCGRIP35 PVC 6 (>480) 0,50%
64-19-7 Acetic acid 99% N LA600 LA600 LATEX 5 (>240) 20,00%
7697-37-2 Nitric Acid 65% M LAT50 LAT50 LATEX 5 (>240) -92,20%
15663-27-1 Cisplatin VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 5 (>240)
50-18-0 Cyclophosphamide (Cytoxan) VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 5 (>240)
147-94-4 Cytarabine VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 5 (>240)
04/03/4342 Dacarbazine (DTIC) VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 5 (>240)
25316-40-9 Doxorubicin Hydrochloride VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 5 (>240)
33419-42-0 Esoposide (Toposar) VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 5 (>240)
51-21-8 Fluorouracil VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 5 (>240)
3778-73-2 Ifosfamide VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 5 (>240)
59-05-2 Methotrexate VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 5 (>240)
50-07-7 Mitomycin C VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 5 (>240)
33069-62-4 Pacilitaxel (Taxol) VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 5 (>240)
2068-78-2 Vincristine Sulfate VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 5 (>240)
7722-84-1 Hydrogen peroxide 25% P VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 5 (>240) 22,80%
15663-27-1 Cisplatin VENIPLUS 1500 V1500 NITRILE 5 (>240)
50-18-0 Cyclophosphamide (Cytoxan) VENIPLUS 1500 V1500 NITRILE 5 (>240)
147-94-4 Cytarabine VENIPLUS 1500 V1500 NITRILE 5 (>240)
04/03/4342 Dacarbazine (DTIC) VENIPLUS 1500 V1500 NITRILE 5 (>240)
25316-40-9 Doxorubicin Hydrochloride VENIPLUS 1500 V1500 NITRILE 5 (>240)
33419-42-0 Esoposide (Toposar) VENIPLUS 1500 V1500 NITRILE 5 (>240)
51-21-8 Fluorouracil VENIPLUS 1500 V1500 NITRILE 5 (>240)
3778-73-2 Ifosfamide VENIPLUS 1500 V1500 NITRILE 5 (>240)
59-05-2 Methotrexate VENIPLUS 1500 V1500 NITRILE 5 (>240)
50-07-7 Mitomycin C VENIPLUS 1500 V1500 NITRILE 5 (>240)
33069-62-4 Pacilitaxel (Taxol) VENIPLUS 1500 V1500 NITRILE 5 (>240)
7722-84-1 Hydrogen peroxide 25% P VENIPLUS 1500 V1500 NITRILE 5 (>240) 26,90%
n/a Thiopeca VENIPLUS 1500 V1500 NITRILE 5 (>240)
2068-78-2 Vincristine Sulfate VENIPLUS 1500 V1500 NITRILE 5 (>240)
108-93-0 Cyclohexanol 98% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 5 (>240)
67-68-5 Dimethyl Sulfoxide 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 5 (>240)
302-01-2 Hydrazine Hydrate 55% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 5 (>240)
123-31-9 Hydroquinone Saturated ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 5 (>240)
78-83-1 Isobutyl Alcohol 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 5 (>240)
143-07-7 Lauric Acid 36% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 5 (>240)
71-23-8 1-Propanol 96% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 5 (>240)
108-93-0 Cyclohexanol 98% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 5 (>240)
67-68-5 Dimethyl Sulfoxide 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 5 (>240)
302-01-2 Hydrazine Hydrate 55% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 5 (>240)
123-31-9 Hydroquinone Saturated PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 5 (>240)
78-83-1 Isobutyl Alcohol 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 5 (>240)
143-07-7 Lauric Acid 36% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 5 (>240)
71-23-8 1-Propanol 96% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 5 (>240)
7697-37-2 Nitric Acid 65% M DUOCOLOR VE330 VE330 LATEX 5 (>240) 2,10%
108-93-0 Cyclohexanol 98% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 5 (>240)
67-68-5 Dimethyl Sulfoxide 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 5 (>240)
302-01-2 Hydrazine Hydrate 55% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 5 (>240)
123-31-9 Hydroquinone Saturated SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 5 (>240)
78-83-1 Isobutyl Alcohol 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 5 (>240)
143-07-7 Lauric Acid 36% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 5 (>240)
71-23-8 1-Propanol 96% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 5 (>240)
64-19-7 Acetic acid 99% N TOUTRAVO VE509 VE509 NEOPRENE 5 (> 240) 19.0%
64-19-7 Acetic acid 99% N TOUTRAVO VE510 VE510 NEOPRENE 5 (> 240) -12.9%
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L TOUTRAVO VE511 VE511 NEOPRENE 5 (> 240) 19,60%
1336-21-6 Ammonium Hydroxide 85% NITREX VE802 VE802 NITRILE 5 (>240)
108-83-8 Di-isobutyl ketone 80% NITREX VE802 VE802 NITRILE 5 (> 240)
64-17-5 Ethanol NITREX VE802 VE802 NITRILE 5 (> 240)
8006-61-9 Gasoline 100% NITREX VE802 VE802 NITRILE 5 (> 240)
1634-04-4 Methyl tert-butyl ether 99% NITREX VE802 VE802 NITRILE 5 (> 240)
8032-32-4 Petroleum benzin NITREX VE802 VE802 NITRILE 5 (> 240)
98-95-3 Nitrobenzene 99% NITREX VE802 VE802 NITRILE 5 (> 240)
127-18-4 Tetrachloroethylene 100% NITREX VE802 VE802 NITRILE 5 (> 120)
110-54-3 Hexane 99% NTREX VE803 VE803 NITRILE 5 (>240)
110-54-3 Hexane 99% NITREX VE830 VE830 NITRILE 5 (> 240)
123-42-2 Diacetone Alcohol 99% NITREX VE840 VE840 NITRILE 5 (>240)
107-21-1 Ethylene Glycol 99% NITREX VE840 VE840 NITRILE 5 (>240)
127-18-4 Tetrachloroethylene 100% NITREX VE840 VE840 NITRILE 5 (>240)
1336-21-6 Ammonium hydroxide 25% O NITREX VE840 VE840 NITRILE 5 (>240) -10,50%
110-80-5 Ethyl Glycol Ether 99% NITREX VE846 VE846 NITRILE 5 (>240)
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L NITREX VE846 VE846 NITRILE 5 (>240) 65,90%
108-93-0 Cyclohexanol 98% ALPHA VE905 VE905 LATEX 5 (>240)
67-68-5 Dimethyl Sulfoxide 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 5 (>240)
302-01-2 Hydrazine Hydrate 55% ALPHA VE905 VE905 LATEX 5 (>240)
123-31-9 Hydroquinone Saturated ALPHA VE905 VE905 LATEX 5 (>240)
78-83-1 Isobutyl Alcohol 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 5 (>240)
143-07-7 Lauric Acid 36% ALPHA VE905 VE905 LATEX 5 (>240)
71-23-8 1-Propanol 96% ALPHA VE905 VE905 LATEX 5 (>240)
7697-37-2 Nitric Acid 65% M VENIFISH VE990 VE990OR LATEX 5 (>240) -92,20%
142-82-5 n-Heptane J CHEMSAFE VV835 VV835 NITRILE 5 (> 240) 13%
7697-37-2 Nitric Acid 65% M CHEMSAFE VV835 VV835 NITRILE 5 (> 240) 20%
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L LA600 LA600 LATEX 4 (>120) 31,40%
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L LAT50 LAT50 LATEX 4 (>120) -101,70%
64-19-7 Acetic acid 99% N LAT50 LAT50 LATEX 4 (>120) -62,10%
67-56-1 Methanol A BASF PVCC400 PVCC400 PVC 4 (>120) 3.5%
67-56-1 Methanol A BASF PVCC600 PVCC600 PVC 4 (>120)
55-56-1 Chlorhexidine VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 4 (>120)
7697-37-2 Nitric Acid 65% M VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 4 (> 120) -0,90%
64-19-7 Acetic Acid 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 4 (> 120)
79-10-7 Acrylic Acid 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 4 (>120)
590-92-1 Bromopropionic Acid Saturated ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 4 (>120)
71-36-3 Butyl Alcohol 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 4 (>120)
64-17-5 Ethanol ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 4 (>120)
64-17-5 Ethyl Alcohol 90% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 4 (>120)
999-97-3 Hexamethyldisilazane 97% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 4 (>120)
67-63-0 Iso propanol ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 4 (> 120)
67-63-0 Isopropyl Alcohol 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 4 (>120)
74-89-5 Methylamine 40% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 4 (>120)
111-87-5 Octyl Alcohol 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 4 (>120)
108-95-2 Phenol 90% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 4 (>120)
1401-55-4 Tannic Acid 37.5% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 4 (>120)
64-19-7 Acetic Acid 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 4 (> 120)
79-10-7 Acrylic Acid 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 4 (>120)
590-92-1 Bromopropionic Acid Saturated PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 4 (>120)
71-36-3 Butyl Alcohol 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 4 (>120)
64-17-5 Ethanol PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 4 (>120)
64-17-5 Ethyl Alcohol 90% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 4 (>120)
999-97-3 Hexamethyldisilazane 97% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 4 (>120)
67-63-0 Iso propanol PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 4 (> 120)
67-63-0 Isopropyl Alcohol 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 4 (>120)
74-89-5 Methylamine 40% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 4 (>120)
111-87-5 Octyl Alcohol 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 4 (>120)
108-95-2 Phenol 90% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 4 (>120)
1401-55-4 Tannic Acid 37.5% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 4 (>120)
7697-37-2 Nitric Acid 65% M PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 4 (>120) 24.7%
64-19-7 Acetic acid 99% N PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 4 (>120) -16.9%
7697-37-2 Nitric Acid 65% M VE440 VE440 LATEX 4 (> 120) 33,50%
7697-37-2 Nitric Acid 65% M VENIPRO VE450 VE450 LATEX 4 (> 120) 33,50%
64-19-7 Acetic Acid 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 4 (>120)
79-10-7 Acrylic Acid 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 4 (>120)
590-92-1 Bromopropionic Acid Saturated SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 4 (>120)
71-36-3 Butyl Alcohol 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 4 (>120)
64-17-5 Ethyl Alcohol 90% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 4 (>120)
999-97-3 Hexamethyldisilazane 97% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 4 (>120)
67-63-0 Isopropyl Alcohol 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 4 (>120)
74-89-5 Methylamine 40% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 4 (>120)
111-87-5 Octyl Alcohol 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 4 (>120)
108-95-2 Phenol 90% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 4 (>120)
1401-55-4 Tannic Acid 37.5% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 4 (>120)
64-19-7 Acetic Acid 99% TOUTRAVO VE509 VE509 NEOPRENE 4 (> 120)
64-17-5 Ethanol TOUTRAVO VE509 VE509 NEOPRENE 4 (> 120)
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L TOUTRAVO VE509 VE509 NEOPRENE 4 (> 120) 23.5%
64-19-7 Acetic Acid 99% TOUTRAVO VE510 VE510 NEOPRENE 4 (> 120)
64-17-5 Ethanol TOUTRAVO VE510 VE510 NEOPRENE 4 (> 120)
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L TOUTRAVO VE510 VE510 NEOPRENE 4 (> 120) 19.3%
64-17-5 Ethanol TOUTRAVO VE511 VE511 NEOPRENE 4 (>120)
108-93-0 Cyclohexanol 98% NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 4 (>120)
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 4 (>120) 34,90%
67-56-1 Methanol A PETRO VE766 VE766 PVC 4 (>120)
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L PETRO VE766 VE766 PVC 4 (>120) 0,20%
64-19-7 Acetic Acid 99% PETRO VE766 VE766 PVC 4 (>120)
67-56-1 Methanol A PETRO VE780 VE780 PVC 4 (>120)
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L PETRO VE780 VE780 PVC 4 (>120) 0,20%
64-19-7 Acetic Acid 99% PETRO VE780 VE780 PVC 4 (>120)
67-56-1 Methanol A PETRO ESD VE781 VE781 PVC 4 (>120)
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L PETRO ESD VE781 VE781 PVC 4 (>120) 0,20%
64-19-7 Acetic Acid 99% PETRO ESD VE781 VE781 PVC 4 (>120)
110-80-5-2 Ethoxyethanol NITREX VE802 VE802 NITRILE 4 (> 120)
7664-39-3 Hydrofluoric Acid 48% NITREX VE802 VE802 NITRILE 4 (>120)
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol NITREX VE802 VE802 NITRILE 4 (> 120)
108-95-2 Phenol 90% NITREX VE802 VE802 NITRILE 4 (> 120)
127-18-4 Tetrachloroethylene 100% NITREX VE802 VE802 NITRILE 4 (> 120)
1336-21-6 Ammonium hydroxide 25% O NTREX VE803 VE803 NITRILE 4 (>120) -10.8%
64-19-7 Acetic Acid 99% NITREX VE840 VE840 NITRILE 4 (>120)
628-63-7 Amyl Acetate 99% NITREX VE840 VE840 NITRILE 4 (>120)
110-49-6 2-Methoxyethyl acetate 99% NITREX VE840 VE840 NITRILE 4 (>120)
67-68-5 Dimethyl Sulfoxide 99% NITREX VE840 VE840 NITRILE 4 (>120)
109-86-4 2-Methoxyethanol 99% NITREX VE840 VE840 NITRILE 4 (>120)
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L NITREX VE840 VE840 NITRILE 4 (>120) 61,50%
64-19-7 Acetic Acid 99% NITREX VE846 VE846 NITRILE 4 (> 120)
123-42-2 Diacetone Alcohol 99% NITREX VE846 VE846 NITRILE 4 (>120)
143-07-7 Lauric Acid 36% NITREX VE846 VE846 NITRILE 4 (>120)
64-19-7 Acetic acid 99% N NITREX VE846 VE846 NITRILE 4 (>120) 72,20%
64-19-7 Acetic Acid 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 4 (>120)
79-10-7 Acrylic Acid 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 4 (>120)
590-92-1 Bromopropionic Acid Saturated ALPHA VE905 VE905 LATEX 4 (>120)
71-36-3 Butyl Alcohol 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 4 (>120)
64-17-5 Ethyl Alcohol 90% ALPHA VE905 VE905 LATEX 4 (>120)
999-97-3 Hexamethyldisilazane 97% ALPHA VE905 VE905 LATEX 4 (>120)
67-63-0 Isopropyl Alcohol 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 4 (>120)
74-89-5 Methylamine 40% ALPHA VE905 VE905 LATEX 4 (>120)
111-87-5 Octyl Alcohol 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 4 (>120)
108-95-2 Phenol 90% ALPHA VE905 VE905 LATEX 4 (>120)
1401-55-4 Tannic Acid 37.5% ALPHA VE905 VE905 LATEX 4 (>120)
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L VENIZETTE VE920 VE920 LATEX 4 (>120) 35,00%
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L VENIFISH VE990 VE990OR LATEX 4 (>120) -101,70%
64-19-7 Acetic acid 99% N VENIFISH VE990 VE990OR LATEX 4 (>120) -62,10%
109-99-9 Tetrahydrofuran H CHEMSAFE VV835 VV835 NITRILE 4 (>120) 38%
1336-21-6 Ammonium hydroxide 25% O CHEMSAFE VV835 VV835 NITRILE 4 (>120) 10%
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L CHEMSAFE PLUS VV836 VV836 PVC/NITRILE 4 (>120) -5,40%
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L CHEMSAFE PLUS WINTER VV837 VV837 PVC/NITRILE 4 (>120) -5,40%
1336-21-6 Ammonium hydroxide 25% O LA600 LA600 LATEX 3 (> 60) -8,10%
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L BASF PVCC350 PVCC350 PVC 3 (> 60)
1336-21-6 Ammonium Hydroxide 85% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 3 (>60)
62-53-3 Aniline 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 3 (>60)
111-76-2 Butyl Cellosolve 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 3 (>60)
96-48-0 Butyrolactone 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 3 (>60)
68-12-2 Dimethyl Formamide 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 3 (>60)
110-80-5 Ethyl Glycol Ether 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 3 (>60)
8008-20-6 Kerosene 100% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 3 (>60)
109-86-4 2-Methoxyethanol 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 3 (>60)
872-50-4 N-Methyl-2-Pyrrolidone 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 3 (>60)
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 3 (>60) 39,30%
62-53-3 Aniline 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 3 (>60)
111-76-2 Butyl Cellosolve 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 3 (>60)
96-48-0 Butyrolactone 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 3 (>60)
68-12-2 Dimethyl Formamide 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 3 (>60)
110-80-5 Ethyl Glycol Ether 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 3 (>60)
8008-20-6 Kerosene 100% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 3 (>60)
109-86-4 2-Methoxyethanol 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 3 (>60)
872-50-4 N-Methyl-2-Pyrrolidone 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 3 (>60)
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L DUOCOLOR VE330 VE330 LATEX 3 (>60) 36,00%
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L VE440 VE440 LATEX 3 (>60) 46,40%
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L VENIPRO VE450 VE450 LATEX 3 (>60) 46,40%
1336-21-6 Ammonium hydroxide 25% O VENIPRO VE450 VE450 LATEX 3 (>60) -34,10%
1336-21-6 Ammonium Hydroxide 85% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 3 (>60)
62-53-3 Aniline 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 3 (>60)
111-76-2 Butyl Cellosolve 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 3 (>60)
96-48-0 Butyrolactone 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 3 (>60)
68-12-2 Dimethylformamide SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 3 (>60)
60-29-7 Ethyl Ether 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 3 (>60)
8008-20-6 Kerosene 100% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 3 (>60)
109-86-4 2-Methoxyethanol 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 3 (>60)
872-50-4 N-Methyl-2-Pyrrolidone 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 3 (>60)
67-64-1 Acetone B TOUTRAVO VE509 VE509 NEOPRENE 3 (> 30)
141-78-6 Ethyl Acetate 99% I TOUTRAVO VE509 VE509 NEOPRENE 3 (> 30)
67-56-1 Methanol A TOUTRAVO VE509 VE509 NEOPRENE 3 (> 60) 3.8%
1336-21-6 Ammonium hydroxide 25% O TOUTRAVO VE509 VE509 NEOPRENE 3 (> 60) -12.9%
67-64-1 Acetone B TOUTRAVO VE510 VE510 NEOPRENE 3 (> 30)
141-78-6 Ethyl Acetate 99% I TOUTRAVO VE510 VE510 NEOPRENE 3 (> 30)
67-56-1 Methanol A TOUTRAVO VE510 VE510 NEOPRENE 3 (> 60) 3.8%
1336-21-6 Ammonium hydroxide 25% O TOUTRAVO VE510 VE510 NEOPRENE 3 (> 60) -2.8%
67-64-1 Acetone B TOUTRAVO VE511 VE511 NEOPRENE 3 (>60)
141-78-6 Ethyl Acetate 99% I TOUTRAVO VE511 VE511 NEOPRENE 3 (>60)
142-82-5 n-Heptane J TOUTRAVO VE511 VE511 NEOPRENE 3 (>60) 41,50%
872-50-4 N-Methyl-2-Pyrrolidone 99% NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 3 (>60)
108-95-2 Phenol 90% NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 3 (>60)
64-19-7 Acetic acid 99% N NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 3 (>60) 34,90%
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L PETRO VE760 VE760 PVC 3 (> 60)
109-99-9 Tetrahydrofuran H PETRO VE766 VE766 PVC 3 (> 60)
141-78-6 Ethyl Acetate 99% I PETRO VE766 VE766 PVC 3 (> 60)
109-99-9 Tetrahydrofuran H PETRO VE780 VE780 PVC 3 (> 60)
141-78-6 Ethyl Acetate 99% I PETRO VE780 VE780 PVC 3 (> 60)
109-99-9 Tetrahydrofuran H PETRO ESD VE781 VE781 PVC 3 (> 60)
141-78-6 Ethyl Acetate 99% I PETRO ESD VE781 VE781 PVC 3 (> 60)
79-10-7 Acrylic Acid 99% NITREX VE802 VE802 NITRILE 3 (>60)
628-63-7 Amyl Acetate 99% NITREX VE802 VE802 NITRILE 3 (> 60)
111-15-9 Ethoxy ethylacetate 2 NITREX VE802 VE802 NITRILE 3 (> 60)
108-65-6 1-Methoxy-2-propyl acetate NITREX VE802 VE802 NITRILE 3 (> 60)
79-21-0 Peracetic Acid NITREX VE802 VE802 NITRILE 3 (> 60)
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L NITREX VE802 VE802 NITRILE 3 (> 60) 61,90%
64-19-7 Acetic acid 99% N NITREX VE802 VE802 NITRILE 3 (> 60) 91,90%
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L NTREX VE803 VE803 NITRILE 3 (>60) 43.5%
64-19-7 Acetic acid 99% N NTREX VE803 VE803 NITRILE 3 (>60) 24.5%
123-86-4 Butyl Acetate 99% NITREX VE840 VE840 NITRILE 3 (>60)
109-89-7 Diethylamine 99% G NITREX VE840 VE840 NITRILE 3 (>60)
60-29-7 Ethyl Ether 99% NITREX VE840 VE840 NITRILE 3 (>60)
64-18-6 Formic Acid 95% NITREX VE840 VE840 NITRILE 3 (>60)
67-56-1 Methanol A NITREX VE840 VE840 NITRILE 3 (>60)
7697-37-2 Nitric Acid 70% NITREX VE840 VE840 NITRILE 3 (>60)
108-95-2 Phenol 90% NITREX VE840 VE840 NITRILE 3 (>60)
1330-20-7 Xylene 99% NITREX VE840 VE840 NITRILE 3 (>60)
108-94-1 Cyclohexanone NITREX VE846 VE846 NITRILE 3 (> 60)
67-56-1 Methanol A NITREX VE846 VE846 NITRILE 3 (> 60) 55,60%
109-60-4 Propyl Acetate 99% NITREX VE846 VE846 NITRILE 3 (> 60)
7697-37-2 Nitric Acid 65% M NITREX VE846 VE846 NITRILE 3 (> 60) 82,80%
1330-20-7 Xylene 99% NITREX VE846 VE846 NITRILE 3 (> 60)
1336-21-6 Ammonium Hydroxide 85% ALPHA VE905 VE905 LATEX 3 (>60)
62-53-3 Aniline 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 3 (>60)
111-76-2 Butyl Cellosolve 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 3 (>60)
96-48-0 Butyrolactone 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 3 (>60)
64-17-5 Dimethylformamide 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 3 (>60)
110-80-5 Ethyl Glycol Ether 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 3 (>60)
50-00-0 Formaldehyde 37% ALPHA VE905 VE905 LATEX 3 (>60)
8008-20-6 Kerosene 100% ALPHA VE905 VE905 LATEX 3 (>60)
109-86-4 2-Methoxyethanol 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 3 (>60)
872-50-4 N-Methyl-2-Pyrrolidone 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 3 (>60)
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L ALPHA VE905 VE905 LATEX 3 (>60) 20,60%
64-19-7 Acetic acid 99% N VENIZETTE VE920 VE920 LATEX 3 (>60) 30,90%
67-56-1 Methanol A CHEMSAFE VV835 VV835 NITRILE 3 (> 120) 21%
67-64-1 Acetone B CHEMSAFE VV835 VV835 NITRILE 3 (> 120) 20%
64-19-7 Acetic acid 99% N CHEMSAFE VV835 VV835 NITRILE 3 (> 120) 61%
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L NITREX VE801 VE801 NITRILE 3 (>60) 69,70%
67-56-1 Methanol A BASF PVCC350 PVCC350 PVC 2 (> 30)
64-19-7 Acetic Acid 50% VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 2 (>30) -78,80%
106-50-3 P-Phenylenediamine 5% VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 2 (>30)
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 2 (>30) 27,80%
n/a Thiopeca VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 2 (> 30)
67-63-0 Isopropanol 70% VENIPLUS 1500 V1500 NITRILE 2 (>30) 25,90%
75-05-8 Acetonitrile 99% C ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 2 (>30)
127-19-5 Dimethyl Acetamide 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 2 (>30)
540-84-1 Iso-Octane 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 2 (>30)
110-91-8 Morpholine 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 2 (>30)
75-52-5 Nitromethane 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 2 (>30)
75-05-8 Acetonitrile 99% C PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 2 (>30)
127-19-5 Dimethyl Acetamide 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 2 (>30)
540-84-1 Iso-Octane 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 2 (>30)
110-91-8 Morpholine 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 2 (>30)
75-52-5 Nitromethane 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 2 (>30)
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 2 (> 30) 49.8%
67-64-1 Acetone B DUOCOLOR VE330 VE330 LATEX 2 (> 30)
67-56-1 Methanol A DUOCOLOR VE330 VE330 LATEX 2 (> 30) 9,40%
64-19-7 Acetic acid 99% N DUOCOLOR VE330 VE330 LATEX 2 (> 30) 8,50%
67-64-1 Acetone B VE440 VE440 LATEX 2 (> 30)
67-56-1 Methanol A VE440 VE440 LATEX 2 (> 30) 49,70%
64-19-7 Acetic acid 99% N VE440 VE440 LATEX 2 (> 30) 17,10%
67-64-1 Acetone B VENIPRO VE450 VE450 LATEX 2 (> 30)
67-56-1 Methanol A VENIPRO VE450 VE450 LATEX 2 (> 30) 49,70%
64-19-7 Acetic acid 99% N VENIPRO VE450 VE450 LATEX 2 (> 30) 17,10%
75-05-8 Acetonitrile 99% C SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 2 (>30)
127-19-5 Dimethyl Acetamide 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 2 (>30)
67-63-0 Iso-Octane 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 2 (>30)
67-56-1 Methanol A SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 2 (>30) 26,70%
110-91-8 Morpholine 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 2 (>30)
75-52-5 Nitromethane 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 2 (>30)
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 2 (> 30) -0,50%
142-82-5 n-Heptane J TOUTRAVO VE509 VE509 NEOPRENE 2 (> 30)
142-82-5 n-Heptane J TOUTRAVO VE510 VE510 NEOPRENE 2 (> 30)
64-19-7 Acetic Acid 99% NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 2 (>30)
62-53-3 Aniline 99% NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 2 (>30)
123-42-2 Diacetone Alcohol 99% NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 2 (>30)
127-19-5 Dimethyl Acetamide 99% NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 2 (>30)
110-80-5 Ethyl Glycol Ether 99% NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 2 (>30)
67-63-0 Iso propanol NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 2 (>30)
67-56-1 Methanol A NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 2 (>30)
74-89-5 Methylamine 40% NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 2 (>30)
142-82-5 n-Heptane J NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 2 (>30) 78,50%
67-56-1 Methanol A PETRO VE760 VE760 PVC 2 (> 30)
142-82-5 n-Heptane J PETRO VE766 VE766 PVC 2 (>30) 9,50%
142-82-5 n-Heptane J PETRO VE780 VE780 PVC 2 (>30) 9,50%
142-82-5 n-Heptane J PETRO ESD VE781 VE781 PVC 2 (>30) 9,50%
107-18-6 Allyl alcohol NITREX VE802 VE802 NITRILE 2 (>30)
123-86-4 Butyl Acetate 99% NITREX VE802 VE802 NITRILE 2 (> 30)
108-94-1 Cyclohexanone NITREX VE802 VE802 NITRILE 2 (> 30)
67-68-5 Dimethyl Sulfoxide 99% NITREX VE802 VE802 NITRILE 2 (> 30)
60-29-7 Ethyl Ether 99% NITREX VE802 VE802 NITRILE 2 (> 30)
75-04-7 Ethylamine gas NITREX VE802 VE802 NITRILE 2 (> 30)
67-56-1 Methanol A NITREX VE802 VE802 NITRILE 2 (> 30) 70,10%
1330-20-7 Xylene 99% NITREX VE802 VE802 NITRILE 2 (> 30)
7697-37-2 Nitric Acid 65% M NITREX VE802 VE802 NITRILE 2 (> 30) 98,70%
67-56-1 Methanol A NTREX VE803 VE803 NITRILE 2 (>30) 41.8%
7697-37-2 Nitric Acid 65% M NTREX VE803 VE803 NITRILE 2 (>30) 36.4%
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L NITREX VE830 VE830 NITRILE 2 (>30) 99.9%
1336-21-6 Ammonium hydroxide 25% O NITREX VE830 VE830 NITRILE 2 (>30) 26.4%
79-10-7 Acrylic Acid 99% NITREX VE840 VE840 NITRILE 2 (>30)
98-01-1 Furfural 99% NITREX VE840 VE840 NITRILE 2 (>30)
109-60-4 Propyl Acetate 99% NITREX VE840 VE840 NITRILE 2 (>30)
108-88-3 Toluene 99% F NITREX VE840 VE840 NITRILE 2 (>30)
123-86-4 Butyl Acetate 99% NITREX VE846 VE846 NITRILE 2 (>30)
109-89-7 Diethylamine 99% G NITREX VE846 VE846 NITRILE 2 (>30) 84,60%
127-19-5 Dimethyl Acetamide 99% NITREX VE846 VE846 NITRILE 2 (>30)
79-34-5 1,1,2,2-Tetrachloroethane NITREX VE846 VE846 NITRILE 2 (>30)
108-88-3 Toluene 99% F NITREX VE846 VE846 NITRILE 2 (> 30)
71-55-6 1,1,1-Trichloroethane NITREX VE846 VE846 NITRILE 2 (>30)
75-05-8 Acetonitrile 99% C ALPHA VE905 VE905 LATEX 2 (>30)
127-19-5 Dimethyl Acetamide 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 2 (>30)
64-17-5 67-56-1 Industrial methylated spirits (Ethanol ALPHA VE905 VE905 LATEX 2 (>30)
540-84-1 Iso-Octane 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 2 (>30)
110-91-8 Morpholine 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 2 (>30)
75-52-5 Nitromethane 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 2 (>30)
67-56-1 Methanol A VENIZETTE VE920 VE920 LATEX 2 (> 30) 17,90%
75-09-2 Dichloromethane D CHEMSAFE VV835 VV835 NITRILE 2 (>30) 18%
108-88-3 Toluene 99% F CHEMSAFE VV835 VV835 NITRILE 2 (>30) 7%
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L CHEMSAFE VV835 VV835 NITRILE 2 (>30) 17%
7697-37-2 Nitric Acid 65% M CHEMSAFE PLUS VV836 VV836 PVC/NITRILE 2 (>30) 23,20%
64-19-7 Acetic acid 99% N CHEMSAFE PLUS VV836 VV836 PVC/NITRILE 2 (>30)
7697-37-2 Nitric Acid 65% M CHEMSAFE PLUS WINTER VV837 VV837 PVC/NITRILE 2 (>30) 23,20%
64-19-7 Acetic acid 99% N CHEMSAFE PLUS WINTER VV837 VV837 PVC/NITRILE 2 (>30)
64-19-7 Acetic acid 99% N PVCGRIP35 PVCGRIP35 PVC 2 (>30) -16,60%
79-06-1 Acrylamide 40% VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 1 (>10)
154-93-8 Carmustine (BCNU) VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 1 (> 10)
60-29-7 Diethyl ether VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 1 (>10)
67-63-0 Isopropanol 70% VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 1 (>10) -10,70%
64-19-7 Acetic acid 99% N VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 1 (>10) -17,80%
1336-21-6 Ammonium hydroxide 25% O VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 1 (>10) -215,70%
1336-21-6 Ammonium hydroxide 25% O VENIPLUS 1500 V1500 NITRILE 1 (> 10) 31,60%
154-93-8 Carmustine (BCNU) VENIPLUS 1500 V1500 NITRILE 1 (> 10)
142-82-5 n-Heptane J VENIPLUS 1500 V1500 NITRILE 1 (>10) 18,70%
67-64-1 Acetone B ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 1 (>10)
100-52-7 Benzaldehyde 99.5% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 1 (>10)
110-49-6 2-Methoxyethyl acetate 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 1 (>10)
123-91-1 Dioxane 99.9% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 1 (>10)
106-89-8 Epichlorohydrin 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 1 (>10)
98-01-1 Furfural 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 1 (>10)
7664-39-3 Hydrofluoric Acid 48% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 1 (>10)
67-56-1 Methanol A ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 1 (> 10)
78-93-3 2-Butanone 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 1 (>10)
98-95-3 Nitrobenzene 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 1 (>10)
79-46-9 2-Nitro Propane (95.5%) ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 1 (>10)
110-86-1 Pyridine 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 1 (>10)
67-64-1 Acetone B PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 1 (>10)
100-52-7 Benzaldehyde 99.5% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 1 (>10)
110-49-6 2-Methoxyethyl acetate 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 1 (>10)
123-91-1 Dioxane 99.9% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 1 (>10)
106-89-8 Epichlorohydrin 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 1 (>10)
98-01-1 Furfural 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 1 (>10)
7664-39-3 Hydrofluoric Acid 48% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 1 (>10)
67-56-1 Methanol A PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 1 (> 10)
78-93-3 2-Butanone 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 1 (>10)
98-95-3 Nitrobenzene 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 1 (>10)
79-46-9 2-Nitro Propane (95.5%) PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 1 (>10)
110-86-1 Pyridine 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 1 (>10)
67-64-1 Acetone B SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 1 (> 10)
100-52-7 Benzaldehyde 99.5% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 1 (>10)
110-49-6 2-Methoxyethyl acetate 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 1 (>10)
123-91-1 Dioxane 99.9% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 1 (>10)
106-89-8 Epichlorohydrin 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 1 (>10)
98-01-1 Furfural 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 1 (>10)
7664-39-3 Hydrofluoric Acid 48% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 1 (>10)
78-93-3 2-Butanone 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 1 (>10)
98-95-3 Nitrobenzene 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 1 (>10)
79-46-9 2-Nitro Propane (95.5%) SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 1 (>10)
110-86-1 Pyridine 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 1 (>10)
75-05-8 Acetonitrile 99% C TOUTRAVO VE509 VE509 NEOPRENE 1 (>10)
75-05-8 Acetonitrile 99% C TOUTRAVO VE510 VE510 NEOPRENE 1 (>10)
75-05-8 Acetonitrile 99% C TOUTRAVO VE511 VE511 NEOPRENE 1 (>10)
67-64-1 Acetone B NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 1 (>10)
75-05-8 Acetonitrile 99% C NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 1 (>10)
1336-21-6 Ammonium Hydroxide 28% NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 1 (>10)
100-52-7 Benzaldehyde 99.5% NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 1 (>10)
111-76-2 Butyl Cellosolve 99% NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 1 (>10)
110-49-6 2-Methoxyethyl acetate 99% NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 1 (>10)
123-91-1 Dioxane 99.9% NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 1 (>10)
106-89-8 Epichlorohydrin 99% NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 1 (>10)
98-01-1 Furfural 99% NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 1 (>10)
540-84-1 Iso-Octane 99% NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 1 (>10)
98-95-3 Nitrobenzene 99% NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 1 (>10)
79-46-9 2-Nitro Propane (95.5%) NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 1 (>10)
75-09-2 Dichloromethane D PETRO VE766 VE766 PVC 1 (>10)
75-09-2 Dichloromethane D PETRO VE780 VE780 PVC 1 (>10)
75-09-2 Dichloromethane D PETRO ESD VE781 VE781 PVC 1 (>10)
64-19-7 Acetic Acid 99% NITREX VE802 VE802 NITRILE 1 (> 10)
75-05-8 Acetonitrile 99% C NITREX VE802 VE802 NITRILE 1 (> 10)
75-15-0 Carbon Disfulide 99% E NITREX VE802 VE802 NITRILE 1 (> 10)
127-19-5 Dimethyl Acetamide 99% NITREX VE802 VE802 NITRILE 1 (> 10)
141-78-6 Ethyl Acetate 99% I NITREX VE802 VE802 NITRILE 1 (> 10)
108-65-6 Methyl methacrylate NITREX VE802 VE802 NITRILE 1 (> 10)
107-87-9 Methyl n-propyl ketone NITREX VE802 VE802 NITRILE 1 (> 10)
109-60-4 Propyl Acetate 99% NITREX VE802 VE802 NITRILE 1 (> 10)
79-34-5 1,1,2,2-Tetrachloroethane NITREX VE802 VE802 NITRILE 1 (> 10)
108-88-3 Toluene 99% F NITREX VE802 VE802 NITRILE 1 (> 10)
71-55-6 1,1,1-Trichloroethane NITREX VE802 VE802 NITRILE 1 (> 30)
75-05-8 Acetonitrile 99% C NITREX VE840 VE840 NITRILE 1 (>10)
75-15-0 Carbon Disfulide 99% E NITREX VE840 VE840 NITRILE 1 (>10)
108-10-1 Methyl isoButyl Ketone 98% NITREX VE840 VE840 NITRILE 1 (>10) 49%
75-52-5 Nitromethane 99% NITREX VE840 VE840 NITRILE 1 (>10)
79-46-9 2-Nitro Propane (95.5%) NITREX VE840 VE840 NITRILE 1 (>10)
75-15-0 Carbon Disfulide 99% E NITREX VE846 VE846 NITRILE 1 (>10)
141-78-6 Ethyl Acetate 99% I NITREX VE846 VE846 NITRILE 1 (> 10)
60-29-7 Ethyl Ether 99% NITREX VE846 VE846 NITRILE 1 (> 10)
78-93-3 2-Butanone 99% NITREX VE846 VE846 NITRILE 1 (> 10)
107-87-9 Methyl n-propyl ketone NITREX VE846 VE846 NITRILE 1 (> 10)
110-86-1 Pyridine 99% NITREX VE846 VE846 NITRILE 1 (>10)
8052-41-3 ODORLESS PAINT THINNER NITREX VE846 VE846 NITRILE 1 (> 10)
100-52-7 Benzaldehyde 99.5% ALPHA VE905 VE905 LATEX 1 (>10)
110-49-6 2-Methoxyethyl acetate 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 1 (>10)
123-91-1 Dioxane 99.9% ALPHA VE905 VE905 LATEX 1 (>10)
106-89-8 Epichlorohydrin 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 1 (>10)
64-17-5 Ethanol ALPHA VE905 VE905 LATEX 1 (>10)
98-01-1 Furfural 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 1 (>10)
7664-39-3 Hydrofluoric Acid 48% ALPHA VE905 VE905 LATEX 1 (>10)
67-56-1 Methanol A ALPHA VE905 VE905 LATEX 1 (> 10)
78-93-3 2-Butanone 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 1 (>10)
98-95-3 Nitrobenzene 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 1 (>10)
79-46-9 2-Nitro Propane (95.5%) ALPHA VE905 VE905 LATEX 1 (>10)
110-86-1 Pyridine 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 1 (>10)
109-89-7 Diethylamine 99% G CHEMSAFE VV835 VV835 NITRILE 1 (>10)
141-78-6 Ethyl Acetate 99% I CHEMSAFE VV835 VV835 NITRILE 1 (>10)
67-56-1 Methanol A CHEMSAFE PLUS VV836 VV836 PVC/NITRILE 1 (>10)
142-82-5 n-Heptane J CHEMSAFE PLUS VV836 VV836 PVC/NITRILE 1 (>10)
108-88-3 Toluene 99% F CHEMSAFE PLUS VV836 VV836 PVC/NITRILE 1 (>10)
1336-21-6 Ammonium hydroxide 25% O CHEMSAFE PLUS VV836 VV836 PVC/NITRILE 1 (>10)
75-05-8 Acetonitrile 99% C CHEMSAFE PLUS VV836 VV836 PVC/NITRILE 1 (>10)
67-56-1 Methanol A CHEMSAFE PLUS WINTER VV837 VV837 PVC/NITRILE 1 (>10)
142-82-5 n-Heptane J CHEMSAFE PLUS WINTER VV837 VV837 PVC/NITRILE 1 (>10)
108-88-3 Toluene 99% F CHEMSAFE PLUS WINTER VV837 VV837 PVC/NITRILE 1 (>10)
1336-21-6 Ammonium hydroxide 25% O CHEMSAFE PLUS WINTER VV837 VV837 PVC/NITRILE 1 (>10)
75-05-8 Acetonitrile 99% C CHEMSAFE PLUS WINTER VV837 VV837 PVC/NITRILE 1 (>10)
109-89-7 Diethylamine 99% G VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 0 (<10) 53,80%
64-17-5 Ethanol VENIPLUS 1383 V1383 LATEX 0 (<10) -17,60%
109-89-7 Diethylamine 99% G VENIPLUS 1500 V1500 NITRILE 0 (<10)
67-56-1 Methanol A VENIPLUS 1500 V1500 NITRILE 0 (<10)
7664-93-9 Sulphuric Acid 96% L VENIPLUS 1500 V1500 NITRILE 0 (<10) 100,00%
75-07-0 Acetaldehyde 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
628-63-7 Amyl Acetate 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
8007-56-5 Aqua Regia ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
123-86-4 Butyl Acetate 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
75-15-0 Carbon Disfulide 99% E ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
56-23-5 Carbon Tetrachloride 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
1333-82-0 Chromic Acid 50% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
123-42-2 Diacetone Alcohol 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
109-89-7 Diethylamine 99% G ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
108-83-8 Di-isobutyl ketone 80% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
117-81-7 Dioctyl Phthalate 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
141-78-6 Ethyl Acetate 99% I ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
60-29-7 Ethyl Ether 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
76-13-1 Freon TF 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
8006-61-9 Gasoline 100% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
110-54-3 Hexane 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
1634-04-4 Methyl tert-butyl ether 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
64475-85-0 Mineral Spirits 100% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
8032-32-4 Petroleum benzin ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
7697-37-2 Nitric Acid 70% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
87-86-5 Pentachlorophenol 35% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
87-86-5 Pentachlorophenol 35% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
109-66-0 n-Pentane 98% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
109-60-4 Propyl Acetate 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
64742-49-0 Rubber Solvent 100% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
8052-41-3 Stoddard Solvent 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
79-34-5 1,1,2,2-Tetrachloroethane ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
127-18-4 Tetrachloroethylene 100% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
108-88-3 Toluene 99% F ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
71-55-6 1,1,1-Trichloroethane ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
102-71-6 Triethanolamine 85% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
8006-64-2 Turpentine 100% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
1330-20-7 Xylene 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 0 (<10)
75-07-0 Acetaldehyde 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
628-63-7 Amyl Acetate 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
8007-56-5 Aqua Regia PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
123-86-4 Butyl Acetate 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
75-15-0 Carbon Disfulide 99% E PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
56-23-5 Carbon Tetrachloride 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
1333-82-0 Chromic Acid 50% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
123-42-2 Diacetone Alcohol 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
109-89-7 Diethylamine 99% G PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
108-83-8 Di-isobutyl ketone 80% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
117-81-7 Dioctyl Phthalate 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
141-78-6 Ethyl Acetate 99% I PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
60-29-7 Ethyl Ether 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
76-13-1 Freon TF 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
8006-61-9 Gasoline 100% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
110-54-3 Hexane 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
1634-04-4 Methyl tert-butyl ether 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
64475-85-0 Mineral Spirits 100% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
8032-32-4 Petroleum benzin PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
7697-37-2 Nitric Acid 70% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
87-86-5 Pentachlorophenol 35% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
87-86-5 Pentachlorophenol 35% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
109-66-0 n-Pentane 98% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
109-60-4 Propyl Acetate 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
64742-49-0 Rubber Solvent 100% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
8052-41-3 Stoddard Solvent 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
79-34-5 1,1,2,2-Tetrachloroethane PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
127-18-4 Tetrachloroethylene 100% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
108-88-3 Toluene 99% F PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
71-55-6 1,1,1-Trichloroethane PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
102-71-6 Triethanolamine 85% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
8006-64-2 Turpentine 100% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
1330-20-7 Xylene 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 0 (<10)
75-07-0 Acetaldehyde 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
628-63-7 Amyl Acetate 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
8007-56-5 Aqua Regia SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
123-86-4 Butyl Acetate 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
75-15-0 Carbon Disfulide 99% E SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
56-23-5 Carbon Tetrachloride 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
1333-82-0 Chromic Acid 50% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
123-42-2 Diacetone Alcohol 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
109-89-7 Diethylamine 99% G SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
108-83-8 Di-isobutyl ketone 80% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
117-81-7 Dioctyl Phthalate 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
141-78-6 Ethyl Acetate 99% I SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
60-29-7 Ethyl Ether 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
76-13-1 Freon TF 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
8006-61-9 Gasoline 100% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
110-54-3 Hexane 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
1634-04-4 Methyl tert-butyl ether 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
64475-85-0 Mineral Spirits 100% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
8032-32-4 Petroleum benzin SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
142-82-5 n-Heptane J SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (< 10)
7697-37-2 Nitric Acid 70% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
87-86-5 Pentachlorophenol 35% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
109-66-0 n-Pentane 98% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
109-60-4 Propyl Acetate 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
64742-49-0 Rubber Solvent 100% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
8052-41-3 Stoddard Solvent 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
79-34-5 1,1,2,2-Tetrachloroethane SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
127-18-4 Tetrachloroethylene 100% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
108-88-3 Toluene 99% F SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
71-55-6 1,1,1-Trichloroethane SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
102-71-6 Triethanolamine 85% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
8006-64-2 Turpentine 100% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
1330-20-7 Xylene 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 0 (<10)
109-89-7 Diethylamine 99% G TOUTRAVO VE511 VE511 NEOPRENE 0 (<10)
75-07-0 Acetaldehyde 99% NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 0 (<10)
141-78-6 Ethyl Acetate 99% I NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 0 (<10)
60-29-7 Ethyl Ether 99% NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 0 (<10)
78-93-3 2-Butanone 99% NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 0 (<10)
110-86-1 Pyridine 99% NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 0 (<10)
108-88-3 Toluene 99% F NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 0 (<10)
67-64-1 Acetone B NITREX VE802 VE802 NITRILE 0 (<10)
75-09-2 Dichloromethane D NITREX VE802 VE802 NITRILE 0 (<10)
109-89-7 Diethylamine 99% G NITREX VE802 VE802 NITRILE 0 (<10)
78-93-3 2-Butanone 99% NITREX VE802 VE802 NITRILE 0 (<10)
109-99-9 Tetrahydrofuran H NITREX VE802 VE802 NITRILE 0 (<10)
75-07-0 Acetaldehyde 99% NITREX VE840 VE840 NITRILE 0 (<10)
67-64-1 Acetone B NITREX VE840 VE840 NITRILE 0 (<10)
78-93-3 2-Butanone 99% NITREX VE840 VE840 NITRILE 0 (<10)
67-64-1 Acetone B NITREX VE846 VE846 NITRILE 0 (<10)
75-05-8 Acetonitrile 99% C NITREX VE846 VE846 NITRILE 0 (<10)
75-09-2 Dichloromethane D NITREX VE846 VE846 NITRILE 0 (<10)
75-07-0 Acetaldehyde 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
67-64-1 Acetone B ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (< 10)
628-63-7 Amyl Acetate 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
8007-56-5 Aqua Regia ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
123-86-4 Butyl Acetate 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
75-15-0 Carbon Disfulide 99% E ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
56-23-5 Carbon Tetrachloride 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
1333-82-0 Chromic Acid 50% ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
123-42-2 Diacetone Alcohol 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
109-89-7 Diethylamine 99% G ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
108-83-8 Di-isobutyl ketone 80% ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
117-81-7 Dioctyl Phthalate 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
141-78-6 Ethyl Acetate 99% I ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
60-29-7 Ethyl Ether 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
76-13-1 Freon TF 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
8006-61-9 Gasoline 100% ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
110-54-3 Hexane 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
1634-04-4 Methyl tert-butyl ether 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
64475-85-0 Mineral Spirits 100% ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
8032-32-4 Petroleum benzin ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
142-82-5 n-Heptane J ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (< 10)
7697-37-2 Nitric Acid 70% ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
87-86-5 Pentachlorophenol 35% ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
109-66-0 n-Pentane 98% ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
109-60-4 Propyl Acetate 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
64742-49-0 Rubber Solvent 100% ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
8052-41-3 Stoddard Solvent 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
79-34-5 1,1,2,2-Tetrachloroethane ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
127-18-4 Tetrachloroethylene 100% ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
108-88-3 Toluene 99% F ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
71-55-6 1,1,1-Trichloroethane ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
102-71-6 Triethanolamine 85% ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
8006-64-2 Turpentine 100% ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
1330-20-7 Xylene 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 0 (<10)
67-64-1 Acetone B VENIZETTE VE920 VE920 LATEX 0 (<10)
67-64-1 Acetone B VENIFISH VE990 VE990OR LATEX 0 (<10)
75-09-2 Dichloromethane D CHEMSAFE PLUS VV836 VV836 PVC/NITRILE 0 (<10)
75-09-2 Dichloromethane D CHEMSAFE PLUS WINTER VV837 VV837 PVC/NITRILE 0 (<10)

Pred akýmkoľvek vyhľadávaním výrobkov si odpovedzte na niekoľko otázok. Tieto otázky vám pomôžu pri výbere ochranných rukavíc pre situácie, kde hrozí chemické riziko:

 • Povaha a vlastnosti spracovávaných výrobkov. V danom prípade si pomôžte:
  • kartou bezpečnostných údajov dodanou výrobcom chemických výrobkov, aby ste identifikovali skupinu výrobkov
  • Číslo CAS použitej látky nájdete na výrobku.
 • Typ kontaktu s chemickými výrobkami (ponorenie, riziko vyšpliechnutia)
 • Doba používania rukavíc
 • Požadovaná ohybnosť
 • Faktory, ktoré by mohli poškodiť rukavice (príslušné mechanické riziká, elektrické, tepelné..).
 • Stav povrchu spracovávaného výrobku (klzké predmety?)
 • Individuálne vlastnosti operátora (veľkosť ruky, alergie na niektoré látky?)

Po vykonaní tejto analýzy môžete začať používať vyhľadávač. Kód farby vám pomôže pri výbere výrobku a umožní vám vybrať výrobok, ktorý bude najhodnejší pre vaše prostredie.

Prienik molekúl (testované podľa normy EN374-3)

Proces, ktorým chemická látka preniká cez materiál ochranných rukavíc na molekulárnej úrovni.
Rukavice sa považujú za odolné proti chemickým látkam, ak získajú výkonnostný index pri prieniku molekúl minimálne 2 pre tri skúšané chemické látky vybrané zo zoznamu nasledujúcich chemických látok:
KÓD PÍSMENO CHEMICKÁ LÁTKA KÓD PÍSMENO CHEMICKÁ LÁTKA
A Methanol G Diethylamine
B Acetone H Tetrahydrofurane
C Acetonitrile I Ethyl acetate
D Dichloromethane J n-Heptane
E Carbon disulfide K Caustic soda 40 % (NaOH or sodium hydroxide)
F Toluene L Sulphuric acid 96 %
<
Upozornenie: Údaje uvedené v tomto vyhľadávači rukavíc určených pre situácie, kde hrozí chemické riziko, sú založené na výsledkoch testov vykonaných v laboratóriu na dlani ruky alebo na zovšeobecneniach takýchto testov. Tieto testy boli realizované podľa štandardných testovacích metód, ktoré by nemuseli zodpovedať podmienkam používania na pracovisku. V dôsledku toho a keďže spoločnosť Delta Plus nemá žiadne informácie o skutočných podmienkach používania týchto výrobkov ani ich nekontroluje, tieto odporúčania sa uvádzajú iba informačne a spoločnosť nemôže byť za ne zodpovedná.