Delta Plus

Wyszukiwarka rękawic ochronnych odpornych na zagrożenia chemiczne

Dobór rękawic oferujących odpowiednią ochronę i przystosowanych do wielu zastosowań jest kompleksowym zabiegiem. Aby odpowiedzieć na tę różnorodną problematykę, Delta Plus proponuje szeroką gamę rękawic ochronnych produkowanych z różnych materiałów (lateks, nitryl, neopren, PVC), które – ze względu na swój charakter – odznaczają się specyficznymi właściwościami względem substancji chemicznych.

 

Uszkodzenie
67-56-1 Methanol 1,5% VENIPLUS V1500 V1500 NITRILE 6 (>480) -20,30%
67-56-1 Methanol A LA600 LA600 LATEX 6 (>480) 0,40%
67-56-1 Methanol A LAT50 LAT50 LATEX 6 (>480) -5,90%
67-56-1 Methanol A TOUTRAVO VE511 VE511 NEOPRENE 6 (>480) 6,80%
67-56-1 Methanol A VENIPRO VE450 VE450 LATEX 6 (>480) -8,20%
67-56-1 Methanol A VENIFISH VE990 VE990OR LATEX 6 (>480) -5,90%
67-56-1 Methanol A PETRO VE766 VE766 PVC 4 (>120) Not tested
67-56-1 Methanol A PETRO VE780 VE780 PVC 4 (>120) Not tested
67-56-1 Methanol A PETRO ESD VE781 VE781 PVC 4 (>120) Not tested
67-56-1 Methanol A NITREX VE846 VE846 NITRILE 3 (>60) 55,60%
67-56-1 Methanol A TOUTRAVO VE509 VE509 NEOPRENE 3 (>60) 3,80%
67-56-1 Methanol A TOUTRAVO VE510 VE510 NEOPRENE 3 (>60) 3,80%
67-56-1 Methanol A BASF PVCC400 PVCC400 PVC 3 (>60) 3,50%
67-56-1 Methanol A BASF PVCC600 PVCC600 PVC 3 (>60) 4,50%
67-56-1 Methanol A NITREX VE840 VE840 NITRILE 3 (>60) 49,00%
67-56-1 Methanol A BASF PVCC350 PVCC350 PVC 2 (>30) Not tested
67-56-1 Methanol A NEOCOLOR VE530 VE530 NEOPRENE/LATEX 2 (>30) Not tested
67-56-1 Methanol A PETRO VE760 VE760 PVC 2 (>30) Not tested
67-56-1 Methanol A NTREX VE803 VE803 NITRILE 2 (>30) 41,80%
67-56-1 Methanol A EOS OBM VV911 VV911 NITRILE 2 (>30) 8,40%
67-56-1 Methanol A CHEMSAFE VV835 VV835 NITRILE 2 (>30) 33,70%
67-56-1 Methanol A DUOCOLOR VE330 VE330 LATEX 2 (>30) 9,40%
67-56-1 Methanol A NITREX VE802 VE802 NITRILE 2 (>30) 70,10%
67-56-1 Methanol A VENIZETTE VE920 VE920 LATEX 2 (>30) 17,90%
67-56-1 Methanol A SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 2 (>30) -22,00%
67-56-1 Methanol A VE440 VE440 LATEX 2 (>30) 49,70%
67-56-1 Methanol A ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 1 (>10) Not tested
67-56-1 Methanol A PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 1 (>10) Not tested
67-56-1 Methanol A CHEMSAFE PLUS VV836 VV836 PVC/NITRILE 1 (>10) 9,70%
67-56-1 Methanol A CHEMSAFE PLUS WINTER VV837 VV837 PVC/NITRILE 1 (>10) 9,70%
67-56-1 Methanol A ALPHA VE905 VE905 LATEX 1 (>10) Not tested
67-56-1 Methanol A VENIPLUS V1500 V1500 NITRILE 0 (<10) Not tested

Przed rozpoczęciem poszukiwań należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Pomogą one w doborze odpowiednich rękawic zabezpieczających przed zagrożeniem chemicznym:

 • Natura i charakterystyka używanych substancji. W tym celu sprawdź:
  • rodzinę produktu, którą znajdziesz w karcie charakterystyki dołączonej przez producenta do danej substancji chemicznej
  • Numer CAS używanej substancji – znajdziesz go na opakowaniu produktu
 • Rodzaj kontaktu z chemikaliami (zanurzenie, ryzyko rozprysku)
 • Czas trwania noszenia rękawic
 • Wymagana sprawność
 • Czynniki mogące wpłynąć na zniszczenie rękawic (zagrożenia mechaniczne, elektryczne, termiczne...)
 • Stan powierzchni przenoszonych przedmiotów (śliska powierzchnia?)
 • Indywidualne cechy operatora (rozmiar dłoni, alergie na niektóre substancje?)

Po dokonaniu analizy możesz przystąpić do korzystania z wyszukiwarki. Kod kolorystyczny pomoże Ci w doborze i umożliwi wybór produktu najlepiej dostosowanego do Twojego środowiska pracy.

Przenikanie (testowane według normy EN374-3 lub EN16523)

To proces, w którym cząsteczki związku chemicznego przechodzą przez materiał rękawicy ochronnej na skutek ciągłego kontaktu.
Wersja EN ISO normy EN374-1 wprowadza pojęcie 3 typów ochrony przed przenikaniem substancji chemicznych:
- Typ A: Rękawica uzyskuje wskaźnik wytrzymałości na przenikanie równy przynajmniej 2 dla 6 testowanych produktów chemicznych ujętych na liście określonej przez normę.
- Typ B: Rękawica uzyskuje wskaźnik wytrzymałości na przenikanie równy przynajmniej 2 dla 3 testowanych produktów chemicznych ujętych na liście określonej przez normę.
- Typ C: Rękawica uzyskuje wskaźnik wytrzymałości na przenikanie równy przynajmniej 1 dla 1 testowanego produktu chemicznego ujętego na liście określonej przez normę.

KOD
LITEROWY
PRODUKT CHEMICZNY N° CAS
A Metanol 67-56-1
B Aceton 67-64-1
C Acetonitryl 75-05-8
D Chlorek metylenu 75-09-2
E Dwusiarczek węgla 75-15-0
F Toluen 108-88-3
G Dwuetyloamina 109-89-7
H Czterowodorofuran 109-99-9
I Octan etylu 141-78-6
J n-Heptan 142-82-5
K Soda kaustyczna 40% (NaOH lub wodorotlenek sodu) 1310-73-2
L Kwas siarkowy 96% 7664-93-9
M Kwas azotowy 65% 7697-37-2
N Kwas octowy 99% 64-19-7
O Wodorotlenek amonu 25% 1336-21-6
P Nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1
S Kwas fluorowodorowy 40% 7664-39-3
T Formaldehyd 37% 50-00-0
Ostrzeżenie: Dane zawarte w wyszukiwarce rękawic ochronnych odpornych na zagrożenia chemiczne są oparte na wynikach testów części chwytnej rękawicy przeprowadzonych w laboratorium lub na ekstrapolacji tych testów. Testy zostały przeprowadzone przy użyciu standardowych metod badawczych, które mogą różnić się od warunków panujących w miejscu używania produktu. Biorąc pod uwagę powyższe informacje i fakt, że firma Delta Plus nie ma możliwości wglądu ani kontroli w rzeczywiste warunki użytkowania produktów, zalecenia te mają charakter jedynie orientacyjny, a firma Delta Plus nie ponosi odpowiedzialności za sposób używania produktu.