Delta Plus

Motor de căutare mănuși de protecție împotriva riscurilor chimice

Alegerea unei mănuși care să ofere o protecție corespunzătoare în cazul fiecărei utilizări reprezintă o acțiune complexă. Pentru a răspunde diversității problemelor, Delta Plus oferă o gamă largă de mănuși de protecție concepute din diferite materiale (latex, nitril, neopren, PVC), care, prin natura lor, vor avea un comportament specific în contact cu un anumit produs chimic.

 

Degradarea
78-83-1 Isobutyl Alcohol 99% NITREX VE840 VE840 NITRILE 6 (>480) Not tested
78-83-1 Isobutyl Alcohol 99% ZEPHIR VE210 VE210 LATEX 5 (>240) Not tested
78-83-1 Isobutyl Alcohol 99% PICAFLOR VE240 VE240 LATEX 5 (>240) Not tested
78-83-1 Isobutyl Alcohol 99% SOFT-NIT VE470 VE470 LATEX/NITRILE 5 (>240) Not tested
78-83-1 Isobutyl Alcohol 99% ALPHA VE905 VE905 LATEX 5 (>240) Not tested

Înainte de a căuta orice produse, puneți-vă câteva întrebări. Aspectele de mai jos vă vor ajuta la alegerea unei mănuși de protecție împotriva riscurilor chimice:

 • tipul și caracteristicile produselor manipulate. În acest sens, consultați:
  • fișa cu date de securitate furnizată de către producătorul de produse chimice pentru a vă ajuta să identificați această familie;
  • numărul CAS al substanței utilizate, lizibil pe produs.
 • tipul de contact cu produsele chimice (imersiune, risc de stropire);
 • durata de purtare a mănușii;
 • dexteritatea necesară;
 • factorii care ar putea deteriora mănușile (riscuri mecanice asociate, electrice, termice etc.);
 • suprafața de manipulare a obiectelor (obiecte alunecoase?);
 • caracteristicile individuale ale operatorului (mărimea palmei, alergii la anumite substanțe?).

După efectuarea acestei analize, veți fi pregătit pentru a utiliza motorul de căutare. Un cod de culori vă va ajuta la căutarea produsului și vă va permite să alegeți produsul care să corespundă perfect mediului dumneavoastră.

Permeaţie (testat conform standardului EN374-3 sau EN16523)

Proces prin care un produs chimic se difuzează prin materialul unei mănuşi de protecţie la scară moleculară prin contact continuu.
Versiunea EN ISO a standardului EN374-1 a introdus noțiunea de 3 tipuri de protecție împotriva permeației de produse chimice:
- Tip A: Mănușa obține un indice de performanță la permeație cel puțin egal cu 2 pentru 6 produse chimice de test selectate din lista de produse chimice determinată în standard.
- Tip B: Mănușa obține un indice de performanță la permeație cel puțin egal cu 2 pentru 3 produse chimice de test selectate din lista de produse chimice determinată în standard.
- Tip C: Mănușa obține un indice de performanță la permeație cel puțin egal cu 1 pentru 1 produs chimic de test selectat din lista de produse chimice determinată în standard.

COD LITERA PRODUS CHIMIC N° CAS
A Metanol 67-56-1
B Acetonă 67-64-1
C Acetonitril 75-05-8
D Diclormetan 75-09-2
E Disulfură de carbon 75-15-0
F Toluen 108-88-3
G Dietilamină 109-89-7
H Tetrahidrofuran 109-99-9
I Acetat de etil 141-78-6
J n-heptan 142-82-5
K Sodă caustică 40% (NaOH sau hidroxid de sodiu) 1310-73-2
L Acid sulfuric 96 % 7664-93-9
M Acid azotic 65 % 7697-37-2
N Acid acetic 99 % 64-19-7
O Hidroxid de amoniu 25 % 1336-21-6
P Peroxid de hidrogen 30 % 7722-84-1
S Acid hidrofluoric 40 % 7664-39-3
T Formaldehidă 37 % 50-00-0
Avertisment: datele care figurează în acest motor de căutare pentru mănuși de protecție împotriva riscurilor chimice se bazează pe rezultatele testelor de laborator efectuate pe palma mănușii sau pe extrapolări ale unor astfel de teste. Aceste teste au fost efectuate în conformitate cu metodele de testare standard și este posibil să nu corespundă condițiilor de utilizare menționate pe site-ul web. În consecință și în măsura în care Delta Plus nu cunoaște și nu poate controla condițiile reale de utilizare a produselor sale, aceste recomandări sunt doar orientative, neimplicând responsabilitatea companiei în acest sens.